Board

subject 박닌성 대표단, 주한베트남대사관 방문 및 협력
date 2023-11-16


박닌성 대표단, 주한베트남대사관 방문 및 협력

Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc