About Us

Korea & Vietnam
Economic Cultural Association

Overview 개요

단체명 : 사단법인 한베경제문화협회

Tên tổ chức: HIỆP HỘI VĂN HÓA KINH TẾ Hàn-Việt Tên tiếng Anh
Korea & Vietnam Economic Cultural Association (KOVECA)

설립일 : 2013년 8월 8일 Ngày thành lập: 08/08/2013

이 사 장 : 이 달 근(Lee, Dal Geun)
회장(대표) : 권 성 택 (Kwon Sung-Taek)

Contact Line : 02-2268-0807, Fax : 02-2261-0807, Mobile 010-7102-7939
주소 : 서울 중구 필동로 37 평강빌딩 303호

Gallery

We'd love to build something amazing

Partners